Современная проза (Новинки)

Звон над зямлёй

Звон над зямлёй


Васіль Хомчанка


Васіль Хомчанка Звон над зямлёй Баба Настачка, седзячы ў цяньку хаты на ўслончыку, карначом скрабла маладую бульбу і кідала яе ў чугунок з вадою. Бульбіна булькала, вада пырскала і на самую бабу, і на Васілька, які прымасціўся на загавальні. Халодныя пырскі вада толькі што са студні прыемна, быццам ільдзінкі, паколвалі скуру, і Васілёк кожны раз, калі баба падносіла бульбіну да чыгунка, знарок падстаўляў твар пад гэтыя пырскі. Блюмглытала вада бульбіну. Блюмгаварыў Васілёк, зажмурваючыся ад ...
Адзін лапаць, адзін чунь

Адзін лапаць, адзін чунь


Міхась Стральцоў


Міхась Стральцоў Адзін лапаць, адзін чунь 1 ...Раптам казытліва стала спіне: над стрэшкай пограба імгліста ўсхапіўся снежны ўзвей, калюча зацерусіў у вочы потым разам аціхла чуваць было, як з шаргаценнем спаўзаў па сцяне і ападаў долу вецер. Снежны пыл на вейках і на шчоках раставаў, і рабілася цёпла. На раскапаным ля пограба сумёце таксама была стрэшка, сутонліва-белая і лёгкая, як аблачынка ці птушынае пяро, і мройлівая ў сваёй прыцемненай белі. Пазёмка сцішана шоргала па сумёце, ...
Зерне і млын

Зерне і млын


Барыс Сачанка


Барыс Сачанка Зерне і млын Ён, Іван, нават сказаць пэўна не можа, куды і з кім тады ехаў. Помніць толькі... шырокае, да самага небакраю, поле, дарога, што шызым павівастым паскам то падымаецца на пагорак, то па волі спадае ў лагчыну. Па ёй, гэтай дарозе, трасецца, паўзе нагружаная цяжкімі мяхамі збожжа, падвода, на якой сядзіць ён, Іван, ці то са сваім бацькам, ці то з дзедам. Вось вынырнула, паказалася ўдалечы нешта дзіўнае, стаіць, махае, быццам вялізная птушка, крыламі няйнакш спрабуе ...
Тартак

Тартак


Іван Мікалаевіч Пташнікаў

ISBN: 9850204966
Год издания: 2000

Іван Пташнікаў Тартак: Аповесць і апавяданні Тартак Памяці маці 1 У галаве круціцца, здаецца, усё на свеце. Можа, гэта ад цяжкой хады... На загоне ля лесу на ямах Наста наступіла на стары, шырокі, як лапаць, халодны казляк. Стала свежа ў нагрэтую ў пяску і паколатую аб іржышча нагу. Да ям з вёскі не было дарогі, да іх падязджалі кожны раз полем, калі вазілі ўвосень сыпаць бульбу і ездзілі даставаць вясной, і Наста ішла па старым, прыбітым скацінай і калясьмі загоне. На загоне яшчэ было знаць ...
Последнее дело[неполный текст]

Последнее дело[неполный текст]


Михаил Михайлович Попов


Михаил Михайлович Попов Последнее дело неполный текст I А-а, это вы, Ватсон Шерлок Холмс опустил газетный лист и медленно откинулся в кресле. Весь его вид говорил, что гостей он не ждет. На письменном столе ворох газет, уже присыпанных пеплом, на углу тарелка с остатками пищи. Вилка вообще валялась на полу. С тех пор как великий сыщик перебрался в этот дом неподалеку от пересечения Кингс-роуд и Парк-стрит, доктор навещал его раз пять или шесть, и теперь он не мог не отметить, что тогда ...
Апошні гусляр

Апошні гусляр


Яраслаў Пархута


Яраслаў Пархута Апошні гусляр Нават спецыялісты сцвярджалі: гусляра ужо не сустрэнеш на Беларусі, бо гуслі ў нас даўно выйшлі з ужытку. Не верылася. Думалася: ну як жа так Яшчэ на пачатку стагоддзя, паводле даных этнаграфіі, былі ў нас і гуслі, і гусляры. I чаму яны зніклі 3 якой прычыны I раптам, зусім выпадкова, дачуўся: пад Маладэчнам, на хутары, жыве гусляр. У яго ёсць і гуслі. Самаробныя. А іграе заслухаешся Казалі яшчэ: калі хочаш пабачыць апошняга гусляра і ягоныя гуслі пачуць не ...
Жуль Верн

Жуль Верн


Іван Навуменка


Іван Навуменка Жуль Верн I Люблю фантазію і таямнічасць. Гэта з самых малых год. Усякаму падшыванцу, калі яму міне пяць вёснаў, хочацца, каб свет хадзіў дагары нагамі. А незвычайнае пачынае вабіць з калыскі. У праўдзівасці сказанага могуць лёгка пераканацца сённянтнія бацькі. Ляжыць, напрыклад, у люльцы сінявокі чалавек, які пражыў вясну, лета, восень і яшчэ зусім не ведае, што такое зіма. Падыдзі да яго звычайна, павітайся, назаві па імені ніякага ўра-жання. А надзьмі шчокі, вырачы вочы, ...
На десерт

На десерт


Александр Юрьевич Моралевич


Александр Моралевич На десерт Что же, с наступлением осени вас, драгоценные сограждане и соотечественники. Славная отчизна наша предоставляет всякому из нас куда как больше самых разнородных шансов отдать концы, нежели утвердиться в жизни но вот опять, по очевидному недосмотру властей, удалось дожить до очердной осени. И, проведя лето анахоретом в деревне вернуться в Москву. В подмосковной деревне, само собой лучше, чем в Москве. Потому как до сих пор умом Россию не понять: ведь окочурилась ...
Мэры Кэт

Мэры Кэт


Мікола Лупсякоў


Мікола Лупсякоў Мэры Кэт Уся гісторыя пачалася вось з чаго... Прыходжу я ў школу, а мой сябар Янка Маркаўцоў у калідоры на вуха мне шэпча: Ведаеш, а ў нас у класе навічок. Дзяўчынка, аграномава дачка. Задавака ого, брат Бацьку ў калгас прыслалі. А яе маці такі вучоны, што па калгасах ездзіць. У Міхалковых кватэру знялі, дык увесь дзень учора кнігі туды вазілі. Цяпер у Міхалковых у пярэдняй хаце кнігі, і ў шафах, і на паліцах усюды. Ты мне не шапчы, раззлаваўся я, я дрэнна чую. Майн Рыд, ...
Пенальці

Пенальці


Алесь Камароўскі


Алесь Камароўскі Пенальці Мяч з сілай урэзаўся ў крыжавіну варот, падскочыў пару разоў уверх-уніз і паволі пакаціўся насустрач, а потым, як заварожаны, спыніўся на белай адмеціне пенальці Варатар, не дацягнуўшыся да мяча ў адчаянным кідку, бяссільна ляжаў ля штангі. Абаронцы застылі, бо ведалі, што гэты не прамахнецца, такі момант не выпусціць. Суддзя паднёс свісток да губ: пасля ўдару рука ўпэўнена пакажа на цэнтр. Такі мяч можна было забіць па-рознаму. Тры думкі імгненна мільганулі ў ...
З павагай да зямлі і да людзей...

З павагай да зямлі і да людзей...


Міхась Зарэмба
Алесь Масарэнка
Алесь Пальчэўскі

ISBN: 9789850109057
Год издания: 2011

З павагай да зямлі і да людзей... Міхась Зарэмба Дзень магнітнай буры Тата, я баюся цябе... Чаму ты такі Вера прашаптала ціха-ціха. У вачах зашчымела, нібы ад дыму. Яна спынілася каля кушэткі, на якой ніцма ляжаў бацька: у пінжаку, штанах і чаравіках. Ён прыйшоў дадому апоўначы, шумеў, лаяўся на маці. Праз тонкую дашчаную перагародку, абклееную зялёнымі ў кветках шпалерамі, Вера, прачнуўшыся, чула яго грубы, сярдзіты голас: Хопіць мяне вучыць Хо-о-о-піць Што ты сабе думаеш, Павел Паглядзі на ...
Шалапут на гаспадарцы

Шалапут на гаспадарцы


Віктар Гардзей


ВІКТАР ГАРДЗЕЙ ШАЛАПУТ НА ГАСПАДАРЦЫ Урывак з трылогіі Аселіца ў басейне Чорнага мора На базар у мястэчка маласельцы 1 выпраўляюцца зазвычай на цямочку, калі толькі пачне сачыцца чырванню ўсходні край неба, бо са сваім няхітрым пажыткам: рабою курыцай пад пахай, галкай масла і якімісьці трыма дзесяткамі яец у кошыку, трэба паспець на базарны пляц загадзя, пакуль там не віруюць натоўпы цікаўных і безграшовых местачкоўцаў. Дарога ж няблізкая вёрст пятнаццаць, ды ўсё сухадоламі, балотцамі, і ...
Сярэбраная табакерка

Сярэбраная табакерка


Змітрок Бядуля

Год издания: 1977

Змітрок Бядуля Сярэбраная табакерка Гонар і чэсць сямі З дзіцячых рук выслізнуўся і паляцеў угару вялізны, яркі, чырвоны шар. Ён астаўся вісець над лесам і называецца месяцам. У сінім моры неабсяжнай вышыні плылі золатагаловыя гускі-зоркі. Месцамі ў грудзях лясных змрокаў палыхала зялёнае ззянне. Цені смуглых хваін ляжалі на паплавах, дзе кожнае сцябло і травінка былі адглянцаваны паасобку. А воддаль, у бездані возера, колеру начнога неба, адсвечваўся партрэт месяца. Была такая цішыня, быццам ...
Рядом с алкоголиком. Исповедь жены

Рядом с алкоголиком. Исповедь жены


Катерина Яноух

ISBN: 9785904885274
Год издания: 2011

Катерина Яноух Рядом с алкоголиком. Исповедь жены Katerina Janouch, 2004 Издательство Человек, оформление, издание, 2011 Роберту Часть первая Он ползал на четвереньках. Из носа на пол текла кровь. Алые капли падали на персидский ковер, пачкали одежду. Можно было подумать, что нос ему сломал какой-нибудь боксер. Правым крюком. Но все было иначе. Во всем виноват кокаин. Он не мог встать на ноги не получалось. Пытался и снова падал. Чуть в стороне, под столом, лежала крошка, белое зернышко на ...

Ключевые слова: автобиографическая проза алкоголизм личный опыт патологические зависимости
Украина скаче. Том II

Украина скаче. Том II


Василий Васильевич Варга

ISBN: 9785990951211
Год издания: 2016

Василий Варга Украина скаче. Том II Василий Варга, 2016 ООО СУПЕР Издательство, 2016 1 Появление боевиков Правого сектора, а также формирование бандеровских соединений под другими наименованиями, такими, как Айдар, Днепр на юго-востоке в общем плане было серьезным ударом по бойцам народного ополчения Донецка и Луганска. Если солдаты регулярной украинской армии старались вести боевые действия так, чтоб не страдало мирное население, не гибли женщины и дети, то бандеровцы считали количество ...

Ключевые слова: политическая сатира политические интриги сатира современное общество Украина

Pages