Julio Baghy - (По алфавиту)

Ĉielarko — antologio de fabeloj

Ĉielarko — antologio de fabeloj


Julio Baghy

ISBN:
Год издания: 0

Julio Baghy: ielarko antologio de fabeloj originale en versoj reverkitajLa Laguna MCMLXVI ANTAPAROLO Jen antaparolo al la verko, kies dek du temojn mi elektis el fabelaro de dek du popoloj. Emfaze mi ripetas, ke nur la temojn. Mem la prozaj tekstoj u en formo de bua rakonto, u en tiu de presao prezentis sin tro seke koncizaj a vortavare resumaj por esti indaj al traduko. Cetere mi deziris krei kaj ne sklave interpreti. Jes, krei ion specialan, kio ne ekzistis is nun en nia literaturo kaj, tre ...
Dancu, marionetoj!

Dancu, marionetoj!


Julio Baghy

ISBN:
Год издания: 0

Julio Baghy: DANCU MARIONETOJnovelaroELDONO DELITERATURA MONDOBUDAPEST, 1933 KORO AL KOROJ Moto:Ni, homoj, estas do por via ludomarionetoj en foira budo.Je fajfa melodi de l gurdoj rustajnin igas danci manoj kalokrustaj.Se unu lace falas de l fadeno,figuron novan ligas vi sen penokaj iam sama danco. sama kanto:freneza hurla lukto de l vivanto.El Pilgrimo El tiu i libro cent ekzempleroj estas presitaj sur luksa papero. La unua kvindeko aperis lede bindita, permane numerita. La dua kvindeko aperis ...
Koloroj

Koloroj


Julio Baghy

ISBN:
Год издания: 0

Julio Baghy: KOLOROJ novelaroPola Esperanto-Asocio Varsovio 1960 Kovrilo, irmkovrilo kaj ilustraoj de Miroslaw Tokarczyk Redaktoro Boleslaw Monkiewicz Teknika redaktoro Irena migrodzka Koloroj Printempe mi atas la ekfloradon de la Vivo. Promeso nestas en i. La pompanta Naturo prezentas perfektan lirikan poemon: himnon por kaj pro si mem. Per koloroj i esprimas tiun senton, kiun la poetoj klopodas interpreti per ritmoj, rimoj, vortornamo. La pentroartisto himnas per peniko. Versfarantoj, ...
La Verda Koro ( с рус.комм)

La Verda Koro ( с рус.комм)


Julio Baghy

ISBN:
Год издания: 0

LA VERDA KORO de Julio BAGHY apitro 1: La kursoLernoambro en siberia Popola Domo. Unu pordo, du fenestroj. La pordo estas malalta, la fenestroj estas mallaraj. En la lernoambro staras malnovaj mebloj: nigra tabulo, simpla tablo, unu seo kaj longaj benkoj. Sur la plafono estas elektra lampo. i ne estas bona. La plafono estas griza, la planko estas malpura. Sur la muroj estas instruaj bildoj. Ili montras objektojn, florojn, bestojn, homojn. Sur la longaj flavaj benkoj sidas unu sinjoro li estas ...
La Verda Koro (с комментариями)

La Verda Koro (с комментариями)


Julio Baghy

ISBN:
Год издания: 2004

LA VERDA KORO de Julio BAGHYapitro 1: La kurso Lernoambro en siberia Popola Domo. Unu pordo, du fenestroj. La pordo estas malalta, la fenestroj estas mallaraj. En la lernoambro staras malnovaj mebloj: nigra tabulo, simpla tablo, unu seo kaj longaj benkoj. Sur la plafono estas elektra lampo. i ne estas bona. La plafono estas griza, la planko estas malpura. Sur la muroj estas instruaj bildoj. Ili montras objektojn, florojn, bestojn, homojn. Sur la longaj flavaj benkoj sidas unu sinjoro li estas ...
Migranta plumo

Migranta plumo


Julio Baghy

ISBN:
Год издания: 1929

Julio Baghy: MIGRANTA PLUMO teatraoj, noveletoj, poemojEldono de Hungarlanda Esperanto Societo Kaj Ludoviko Kkai IV., Kamermayer Kroly-u. 3. BUDAPEST, 1929AL KAVALIROJ DE LA PACO Kavaliroj de l Tutmonda Paco, kun kora soleno salutas mi vin Superombru vin transtera graco en nobla labor de komenco is fin Vana preo de l senpatraj buoj, vidvina funebro, patrina dolor, muta veo el sub tombaj pluoj de fratoj murditaj nun vebas al kor... Ho, askultu la martiran psalmon Tre orfe i ploras en bruo de l ...