Dancu, marionetoj!


Dancu, marionetoj
Dancu, marionetoj!

Издание:
Ключевые слова:
Автор:
Julio Baghy

Переводчик:

Жанр:
Рассказ, Литература ХX века (эпоха Социальных революций)Читать фрагмент Иллюстрации

Аннотация:

Julio Baghy:

DANCU MARIONETOJ!—novelaroELDONO DE LITERATURA MONDOBUDAPEST, 1933

KORO AL KOROJ

Moto:Ni, homoj, estas do por via ludomarionetoj en foira budo.Je fajfa melodi' de l' gurdoj rustajnin igas danci manoj kalokrustaj.Se unu lace falas de l' fadeno,figuron novan ligas vi sen penokaj ĉiam sama danco. sama kanto:freneza hurla lukto de l' vivanto.(El "Pilgrimo")

El tiu ĉi libro cent ekzempleroj estas presitaj sur luksa papero. La unua kvindeko aperis lede bindita, permane numerita. La dua kvindeko aperis silke bindita, permaŝine numerita. Ambaŭ bibliofilaj eldonoj havas la artan foton, faksimilon kaj la unua la propramanan subskribon de la aŭtoro

PRELUDO

Ekbatis la koro de l' Tero kaj fariĝis la unua Printempo. Herbaro kreskis sur la kalvaj rokoj. La dezerto sternis sur sin multkoloran tapiŝon. Odoro ŝvebis en la aero. Super la florkalikoj flirtis flugantaj papilioj, zumzumis vespoj. La Tero ornamis sin per ĉiu beleco de la Naturo... Kial?... La arboj proponis sukajn...