Праздничная Минея (на цсл., гражданский шрифт, с ударениями)


Праздничная Минея на цсл., гражданский шрифт, с ударениями
Праздничная Минея (на цсл., гражданский шрифт, с ударениями)

Издание:
Ключевые слова:
Автор:
Коллектив авторов

Переводчик:

Жанр:
Христианство, ПравославиеЧитать фрагмент Иллюстрации

Аннотация:
СЕНТЯБРЬ 01 (14 н. ст.). НАЧА́ЛО ИНДИ́КТА, СИ́РЕЧЬ НОВАГО ЛЕ́ТА. И ПРЕПОДО́БНАГО ОТЦА́ НА́ШЕГО СИМЕО́НА СТО́ЛПНИКА И АРХИМАНДРИ́ТА И МА́ТЕРИ́ ЕГО́ МА́РФЫ. И СВЯТЫ́Х МУЧЕНИЦ 40 ЖЕН И СВЯТАГО АММУ́НА ДИА́КОНА, УЧИ́ТЕЛЯ ИХ [1] На велицей вечерни Блаже́н муж: 1-й антифо́н; а́ще же в суббо́ту, стихосло́вим кафи́сму всю. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 10 и пое́м стихи́ры инди́кта 3. Глас 1. Подо́бен: Небе́сных чино́в: Самосло́внаго и Боже́ственнаго уче́ния Христо́ва/ моли́тве научи́вшеся,/ на всяк день возопии́м Зижди́телю:/ о́тче наш, И́же на Небесе́х обита́яй,/ насущный хлеб подава́й нам,// презира́я на́ша прегреше́ния. И́же на Сина́йстей горе́/ скрижа́ли написа́в иногда́,/ Сам и ны́не во гра́де Назаре́те по пло́ти/ кни́гу прия́л еси́ проро́ческую почести́, Христе́ Бо́же,/ и, сию согну́в, учи́л еси́ лю́ди// испо́лнитися Писа́нию о Тебе́. Я́коже евре́ев телеса́ в пусты́ни иногда́,/ не покори́вшихся...